تاریخچه شهرداری بیجار ، تاریخ تاسیس شهرداری بیجار ، بلدیه بیجار گروس رشد قیمت مسكن تا كجا ادامه دارد؟
سه‌شنبه, 8 مهر 1399