تاریخچه شهرداری بیجار ، تاریخ تاسیس شهرداری بیجار ، بلدیه بیجار گروس یك شهر و ۲ روستای كردستان ثبت ملی می‌شود
سه‌شنبه, 8 مهر 1399