عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۸:۱۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ 
نصب همزمان پنج ست بازی كودكان در مناطق بادامستان سراب الماسیه شهرك آفتاب و شهرك اندیشه

نصب همزمان پنج ست بازی کودکان در مناطق بادامستان،سراب،الماسیه،شهرک آفتاب و شهرک اندیشه

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0