عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۱۷:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ 
آسفالت كوچه خانه های سازمانی دادگستری واقع در بلوار شهید چمران توسط شهرداری بیجار

آسفالت کوچه خانه های سازمانی دادگستری واقع در بلوار شهید چمران توسط شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0