عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۱۴:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ 
جدول گذاری خیابان منتهی به كوی كارمندان واقع در پشت فرمانداری جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و هدایت صحیح سیلاب و آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

جدول گذاری خیابان منتهی به کوی کارمندان واقع در پشت فرمانداری جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و هدایت صحیح سیلاب و آبهای سطحی توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0