categorytitle / اخبار شهرداري بيجار .
  • time : 8:41:8
  • Date : Sun Aug 14, 2022
تخریب اتاقك مخروبه واقع در مابین كوی شهرداری و شهرك مهدیه

تخریب اتاقک مخروبه واقع در مابین کوی شهرداری و شهرک مهدیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بیجار، بعد از وصول گزارشات و اعتراضات مردمی مبنی بر تجمع برخی از معتادین در ساختمان متروکه واقع در کوی شهردار و شهرک مهدیه که باعث سلب آسایش همشهریان و بروز برخی از ناهنجاریها و ایجاد نا امنی و موضوعات بهداشتی برای اهالی این نقطه از شهر شده بود. تخریب و پاکسازی گردید.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.9.0
    V5.7.9.0