• time : 9:43:59
  • Date : 8/9/2020
مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال شهرستان بیجار به مناسبت هفدهم مردادماه روز خبرنگار توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر بیجار

مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال شهرستان بیجار به مناسبت هفدهم مردادماه روز خبرنگار توسط شهرداری و  شورای اسلامی شهر بیجار

 

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.3.5.0
    V5.3.5.0